Учители

Христина Женкова

Христина Женкова

Старши учител теоретично обучение

Янка Кръстева

Янка Кръстева

Старши учител по български език и литература и история и цивилизации

Фазиле Иззет

Фазиле Иззет

Старши учител в група за целодневно обучение

Таня Иванова

Таня Иванова

Учител в начален етап

Стелияна Стоянова

Стелияна Стоянова

Старши учител в начален етап

Силвия Жечева

Силвия Жечева

Старши учител в начален етап

Росен Петров

Росен Петров

Старши учител в група за целодневно обучение

Петко Георгиев

Петко Георгиев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Невал Ибрямова

Невал Ибрямова

Старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Калоян Димитров

Калоян Димитров

Учител теоретично обучение

Ирина Георгиева

Ирина Георгиева

Старши учител по руски и английски език

Ивелина Вълчанова – Стоянова

Ивелина Вълчанова – Стоянова

Старши учител по математика и информационни технологии

Живка Енчева

Живка Енчева

Старши учител в начален етап

Жени Илиева

Жени Илиева

Учител по математика и физика

Емине Али

Емине Али

Старши учител в начален етап

Димитричка Иванова

Димитричка Иванова

Старши учител по български език и литература

Денис Симеонов

Денис Симеонов

Учител по английски език

Даринка Иванова

Даринка Иванова

Старши учител в начален етап

Дарина Генова

Дарина Генова

Старши учител по история и цивилизации и география и икономика

Вержиния Димитрова

Вержиния Димитрова

Учител практическо обучение

Росица Илиева

Росица Илиева

Учител в група за целодневно обучение