ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – МАЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – АПРИЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – ФЕВРУАРСКА РЕДОВНА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – ДЕКЕМВРИЙСКА РЕДОВНА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – ОКТОМВРИЙСКА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ – 1

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – ОКТОМВРИЙСКА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ – 2

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

КОНСПЕКТИ

Конспекти V клас

Конспекти VI клас

Конспекти VII клас

Конспекти VIII клас

Конспекти IX клас

Конспекти X клас

Конспекти XI клас