„Равен достъп до образование в условията на кризи“

Обучения Дейност 2

Група 1 – период на обучение – 20.10.2022г – 03.11.2022г – ръководител И. Вълчанова

Група 2 – период на обучение – 27.10.2022г – 10.11.2022г – ръководител И.Вълчанова

Група 3 – период на обучение – 06.04.2023г. – 07.04.2023г. – ръководител И.Вълчанова

Обучения дейност 4

Група 1 – период на обучение – 17.10.2022г. – ръководител И.Вълчанова

Група 2 – период на обучение – 24.10.2022г. – ръководител И.Вълчанова