ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025г.

График за подаване на документи, класиране и записване

КЛИП

Плакат

Брошура

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

График за подаване на документи, класиране и записване

Брошура

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

График за попълване на незаетите места след трето класиране

Брошура

Рекламен клип

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Брошура

График на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

Брошура

Заповед за утвърждаване на  държавен план-прием и на  допълнителен държавен план-прием

ПРИЕМ СЛЕД 10 КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

График на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

Срокове и документи

Документи, необходими за записване

Заповед за прием след 7 клас

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 г.

Срокове и документи

Документи, необходими за записване

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед за прием след 7 клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.