Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата>>

Покана за провеждане на събрание на родителите на ученици на Обединено училище „Никола Вапцаров“ за създаване на Обществен съвет към училището на 21.02.2017г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 10.09.2018г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 18.01.2019г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 12.04.2019г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 10.12.2019г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 10.01.2020г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 14.04.2020г.>>

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет на 03.09.2020г.>>

Покана за провеждане на заседание на Общестевния съвет на 30.10.2020г.>>

Протокол  за проведено събрание на 29.11.2016г. >>

Протокол от проведено заседание на 10.09.2018г.>>

Протокол от проведено заседание на 18.01.2019г.>>

Протокол от проведено заседание на 12.04.2019г.>>

Протокол от проведено заседание на 10.12.2019г.>>

Протокол от проведено заседание на 10.01.2020г.>>

Протокол от проведено заседание на 14.04.2020г.>>

Протокол от проведено заседание на 03.09.2020г.>>

Протокол от проведено заседание на 30.10.2020г.>>

Заповед за утвърждаване на поименен състав на Обществен съвет 2016г.>>

Заповед за утвърждаване на поименен състав на Обществен съвет 2018г.>>

Заповед за утвърждаване на поименен състав на Обществен съвет 2019г.>>

Заповед за определяне на секретар >>