НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Модул 1
Група „Танци“ – Жени Илиева
Група „Театрално изкуство“ –  Росен Петров
Модул 2
„Отбор 1 “  5-7 клас –  Петко Георгиев
„Отбор 2“  8-12 клас – Петко Георгиев