НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Модул 1
Група „Съвременни танци и улични стилове“ – Жени Илиева
Група „Вокална група за изпълнение на народни песни“ –  Росица Илиева
Модул 2
„Волейбол “  5-7 клас –  Петко Георгиев