Допълнително обучение по български език и литература

Група I клас  – Емине Али

Група I клас – Росица Илиева

Група II клас – Силвия Жечева

Група III клас – Даринка Иванова

Група IVа клас – Живка Енчева

Група IVб – клас – Стелияна Стоянова

Група V клас – Димитричка Иванова

Група VI-VII клас – Янка Кръстева