Бюджет 2022г.>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2022г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2022г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2022г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2021г.>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за трето тримесечие>>

Училищен учебен план>>

– I клас

– II клас

-III клас

-IV клас

-V клас

-VI клас

-VII клас

-VIII клас

-IX клас

-X клас

-XI клас

Правилник за дейността на училището>>

Защита на личните данни>>

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование>>

План за работа в условията на COVID-19

План-програма за действие 2021г. за БДП

Седмично разписание – първи срок>>

Седмично разписание – втори срок>>