Бюджет 2022г.>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2022г.>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2022г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2022г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2022г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2021г.>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за трето тримесечие>>