КОНСПЕКТИ

Конспекти V клас

Конспекти VI клас

Конспекти VII клас

Конспекти VIII клас

Конспекти IX клас

Конспекти X клас

Конспекти XI клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език

5 клас       6 клас            7 клас                  8 клас                11 клас

Литература

5 клас      6 клас            7 клас                  8 клас                11 клас

Допълнителни материали

6 клас ЗП     7 клас ЗП           8 клас                11 клас

6 клас РП     7 клас РП

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО РУСКИ ЕЗИК

9 клас           10 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

5 клас           6 клас                   7 клас                 8 клас                    9 клас          10 клас                  11 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА

5 клас           6 клас                   7 клас                 8 клас                    9 клас          10 клас                  11 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 клас       6 клас            7 клас                   8 клас                 9 клас                    10 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

5 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА

8 клас        9 клас           10 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

9 клас        10 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

8 клас

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ПО ИКОНОМИКА

10 клас

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ – МАРТЕНСКА РЕДОВНА СЕСИЯ

Списък на допуснатите до мартенска редовна сесия