ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

Срокове и документи

Документи, необходими за записване

Заповед за прием след 7 клас

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 г.

Срокове и документи

Документи, необходими за записване

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед за прием след 7 клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.