Име, презиме, фамилия

 

 

Длъжност

1 Ивелина Пейчева Тончева Директор
2 Миглена Лозанова Йорданова Заместник – директор
3 Стелияна Златева Стоянова Учител в начален етап
4 Емине Мюстеджеб Али Старши учител в начален етап
5 Силвия Жечева Йорданова Старши учител в начален етап
6 Даринка Гочева Иванова Старши учител в начален етап
7 Живка Тодорова Енчева Старши учител в начален етап
8 Таня Сашева Иванова Учител в начален етап
9 Фазиле Кязим Иззет Учител в начален етап
10 Росица Валентинова Илиева Учител в начален етап
11 Ивелина Стефанова Вълчанова – Стоянова Учител в прогимназиален етап
12 Яна Драгиева Христова Старши учител в прогимназиален етап
13 Петко Георгиев Георгиев Старши учител в прогимназиален етап
14 Людмила Петрова Колева Старши учител в прогимназиален етап
15 Невал Нуридин Ибрямова Старши учител в прогимназиален етап
16 Дарина Стоянова Генова Старши учител в прогимназиален етап
17 Янка Димова Иванова Старши учител в прогимназиален етап
18 Костадин Илиев Енев Старши учител в прогимназиален етап
19 Христина Маринова Женкова Старши учител в гимназиален етап
20 Росен Стоянов Петров Учител в прогимназиален етап
21 Надежда Иванова Ковачева Домакин
22 Веска Георгиева Димитрова Счетоводител
23 Гинка Петкова Димитрова Отчетник трудови възнаграждения и ФК
24 Мариета Иванова Димитрова Чистач
25 Марийка Колева Желязкова Чистач
26 Шукрия Мехмедалиева Курбан Чистач
27 Раим Исмаил Исмаил Огняр