Име, презиме, фамилия

 

 

Длъжност

1 Ивелина Тончева Директор
2 Миглена  Лозанова Заместник – директор
3 Стелияна Стоянова Старши учител в начален етап
4 Емине  Али Старши учител в начален етап
5 Силвия Жечева  Старши учител в начален етап
6 Даринка  Иванова Старши учител в начален етап
7 Живка  Енчева Старши учител в начален етап
8 Таня Иванова Учител в начален етап
9 Фазиле Иззет Старши учител в начален етап
10 Росица Илиева Учител в начален етап
11 Ивелина Вълчанова  Старши учител в прогимназиален етап
12 Денис Симеонов Учител в прогимназиален етап
13 Петко  Георгиев Старши учител в прогимназиален етап
14

15

Янка Кръстева 

Димитричка  Иванова

Старши учител в прогимназиален етап

Учител в прогимназиален етап

16 Невал Ибрямова Старши учител в прогимназиален етап
17 Дарина  Генова Старши учител в прогимназиален етап
18 Жени Илиева  Учител в прогимназиален етап
19 Ирина Георгиева Старши учител в прогимназиален етап
20

21

Христина Женкова

Калоян  Димитров

Старши учител в гимназиален етап

Учител практическо обучение

22 Росен Петров Старши учител в прогимназиален етап
23 София  Стойкова Домакин
24 Веска  Димитрова Счетоводител
25 Гинка  Димитрова Отчетник трудови възнаграждения и ФК
26 Мариета Димитрова Чистач
27 Марийка Желязкова Чистач
28

29

Венета  Давидова

Величка Тодорова

Чистач

Чистач

30

31

32

Филип Славов

Айсен Исмет 

Руси Димитров

Образователен медиатор

Образователен медиатор

Огняр