Бюджет 2019>>

Бюджет 2018>>

Бюджет 2017 >>

Бюджет 2016 >>

Отчет за изпълнение на бюджет 2021г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2019г.>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2019г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2019г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнение на бюджет 2019г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2018г.>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2018г. за първо тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2018г. за второ тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджет 2018г. за трето тримесечие>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2017г.>>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г >>

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г >>

Училищен учебен план>>

Правилник за дейността на училището>>

Защита на личните данни>>

Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование>>

План за работа в условията на COVID-19

План-програма за действие 2021г. за БДП

Седмично разписание – първи срок>>

Седмично разписание – втори срок>>